Anders Andersson

Födelsedatum:1842-12-14
Dödsdatum:1908-05-22
Område: 4
Gravnummer:2 4 95-97
2 4    95-97
2 4    95-97

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna