Axel Albert Sigurd Andersson

Födelsedatum:1890-11-12
Dödsdatum:1974-11-20
Område: 4
Gravnummer:2 4 306-307
2 4   306-307

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna