Johanna Elisabet Alnestål

Födelsedatum:1896-05-05
Dödsdatum:1952-03-18
Område: 4
Gravnummer:2 4 172-173
2 4   172-173

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna