Märta Charlotta Almgren

Födelsedatum:1904-03-10
Dödsdatum:1956-01-14
Område: 4
Gravnummer:2 4 256-257
2 4   256-257

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenkvista-Ärla församling

Stenkvista Pastorsexpedition
63519 Eskilstuna

016-221 05

susanne.hellsberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stenkvista-arla

Stenkvista kyrkogård

Stenkvista 23
63519 Eskilstuna