Mats Olof Persson

Födelsedatum:1933-10-11
Dödsdatum:2017-11-01
Gravsatt:2017-12-01
Ort:STENSTORP
Område: O
Gravnummer:Va O 21-22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Stenstorps pastorat

Prästgatan 6
521 60 Stenstorp

0500-499500

stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se

Valtorp Kyrkogård

Prästagan 6
521 60 STENSTORP