23

Gravsatta

NO 23 3

Kjell Ferdinandsson

Stenungsund

1947-04-16
2010-10-06
Gravsatt: 2011-03-11
Mer information

NO 23 36

Olof Fält

Norum

1922-09-24
2013-09-07
Gravsatt: 2013-10-17
Mer information

NO 23 36

Svea Viola Vilhelmina Fält

Norum

1922-06-22
2016-09-01
Gravsatt: 2016-10-28
Mer information

NO 23 4

Rune Gustafsson

Stenungsund

1925-09-02
2010-09-14
Gravsatt: 2010-11-01
Mer information

NO 23 10

Hans Hallberg

Oskar Fredrik

1953-11-16
2009-02-09
Gravsatt: 2009-07-17
Mer information

NO 23 49

Ulla Hansson

Norum

1933-10-02
2013-05-22
Gravsatt: 2013-07-09
Mer information

NO 23 11

Gustaf Lennart Henriksson

Norum

1932-07-30
2023-05-30
Gravsatt: 2023-10-05
Mer information

NO 23 11

Inger Henriksson

Norum

1933-09-09
2009-02-12
Gravsatt: 2009-03-23
Mer information

NO 23 28

Alice Hübinette

Norum

1930-06-23
2010-08-25
Gravsatt: 2011-05-20
Mer information

NO 23 16

Karl-Emil Isaksson

Norum

1944-10-13
2008-09-02
Gravsatt: 2008-10-14
Mer information

NO 23 38

Karl-Erik Jansson

Norum

1933-01-01
2006-12-10
Gravsatt: 2007-02-16
Mer information

NO 23 38

Sigbritt Ann Margret Jansson

Norum

1937-08-24
2019-08-02
Gravsatt: 2019-10-04
Mer information

NO 23 14

Arnold Johansson

Norum

1915-09-14
2007-07-23
Gravsatt: 2007-10-05
Mer information

NO 23 15

Bror Albin Johansson

Norum

1924-05-12
2008-04-30
Gravsatt: 2008-06-13
Mer information

NO 23 46

Karl Uno Johansson

Norum

1928-06-05
2011-05-26
Gravsatt: 2011-08-04
Mer information

NO 23 15

Margot Johansson

Stenungsund

1925-10-20
2016-01-07
Gravsatt: 2016-03-10
Mer information

NO 23 17

Karl Evert Jonsson

Norum

1912-08-26
2008-12-24
Gravsatt: 2009-04-03
Mer information

NO 23 17

Rut Ingeborg Jonsson

Norum

1918-03-06
2008-03-31
Gravsatt: 2008-05-20
Mer information

NO 23 42

Egon Josefsson

Stenungsund

1924-08-17
2013-07-20
Gravsatt: 2013-10-09
Mer information

NO 23 42

Marianne Josefsson

Norum

1927-12-22
2010-03-02
Gravsatt: 2010-05-11
Mer information