Augusta Sofia Alfredsson

Födelsedatum:1895-02-11
Dödsdatum:1986-04-19
Gravsatt:1986-05-02
Område: 4
Gravnummer:NO 4 68B, 69

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund