Erik Andersson

Födelsedatum:1902-07-10
Dödsdatum:2001-12-08
Gravsatt:2002-05-14
Ort:Kungälv
Område: 4
Gravnummer:NO 4 105, 106

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund