Kerstin Hildur Berit Alexandersson

Födelsedatum:1930-11-10
Dödsdatum:2018-07-26
Gravsatt:2018-08-24
Ort:Norum
Område: 4
Gravnummer:NO 4 38, 39

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund