Albertina Gustava Amundsson

Födelsedatum:1859-07-15
Dödsdatum:1930-11-29
Gravsatt:1930-12-10
Område: 9
Gravnummer:NO 9 82, 83

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund