Alfred Samuelsson

Födelsedatum:1859-03-31
Dödsdatum:1922-03-13
Gravsatt:1922-03-23
Ort:Järnklätt
Område: 9
Gravnummer:NO 9 114, 115

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund