Alvar Wallmark

Födelsedatum:1922-04-12
Dödsdatum:2005-05-13
Gravsatt:2005-07-14
Ort:Norum
Område: 9
Gravnummer:NO 9 67

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund