Anna Kristina Hansson

Födelsedatum:1846-04-04
Dödsdatum:1918-05-15
Gravsatt:1918-05-26
Ort:Kyrkenorum
Område: 9
Gravnummer:NO 9 5, 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund