Arne Johansson

Födelsedatum:1916-07-21
Dödsdatum:2006-07-22
Gravsatt:2006-08-04
Ort:Stenungsund
Område: 9
Gravnummer:NO 9 12, 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund