Arne Svensson

Födelsedatum:1919-06-15
Dödsdatum:2000-12-10
Gravsatt:2001-01-04
Ort:Stenungsund
Område: 9
Gravnummer:NO 9 107, 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund