Edvard Norborg Olsson

Födelsedatum:1855-10-05
Dödsdatum:1877-12-10
Gravsatt:1877-12-20
Område: 9
Gravnummer:NO 9 73, 74, 75, 76

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund