Elsa Ingeborg Johansson

Födelsedatum:1928-10-24
Dödsdatum:2023-01-31
Gravsatt:2023-02-17
Ort:Kungälv
Område: 9
Gravnummer:NO 9 49, 50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund