Fredrik Lars Christian Johansson

Födelsedatum:1995-02-26
Dödsdatum:1995-02-28
Gravsatt:1995-03-10
Ort:Norum
Område: 9
Gravnummer:NO 9 35, 36

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund