Hans Amundsson

Födelsedatum:1844-01-23
Dödsdatum:1917-07-25
Gravsatt:1917-08-01
Område: 9
Gravnummer:NO 9 85, 86

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund