Johanna Maria Pettersson

Födelsedatum:1884-02-19
Dödsdatum:1935-03-19
Gravsatt:1935-03-28
Område: 9
Gravnummer:NO 9 87, 88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund