Karl-Erik Abrahamsson

Födelsedatum:1931-01-26
Dödsdatum:2000-02-13
Gravsatt:2000-03-02
Ort:Järnklätt
Område: 9
Gravnummer:NO 9 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund