Klara Josefina Samuelsson

Födelsedatum:1879-10-04
Dödsdatum:1982-01-27
Gravsatt:1982-02-05
Område: 9
Gravnummer:NO 9 79, 80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund