Knut Johan Tovetjärn

Födelsedatum:1913-09-20
Dödsdatum:1984-11-03
Gravsatt:1984-11-12
Område: 9
Gravnummer:NO 9 122, 123

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund