Märta Börjesson

Födelsedatum:1915-09-24
Dödsdatum:2004-07-13
Gravsatt:2004-08-06
Ort:STENUNGSUND
Område: 9
Gravnummer:NO 9 60, 61

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NORUMS KYRKOGÅRD

Kyrkenorum 201
444 91 Stenungsund