Stora Köpinge församling

Prästgården
271 73 Köpingebro

0411-55 85 00

st.kopinge.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stkopinge

Kyrkogårdar