Strömsunds pastorat

Prästgatan 2
833 35 Strömsund

0670-10905

lena.edman@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/stromsund

Kyrkogårdar