Alfred Öberg

Födelsedatum:1864-02-29
Dödsdatum:1950-08-04
Gravsatt:1950-08-08
Ort:Haralds alva
Område: B
Gravnummer:01 B 193

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat