Amanda (Manna) Siggelin

Födelsedatum:1868-10-26
Dödsdatum:1957-09-02
Gravsatt:1957-09-07
Ort:Ringome alva
Område: B
Gravnummer:01 B 187

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat