Anna Holmgren

Födelsedatum:1913-12-02
Dödsdatum:1923-07-24
Gravsatt:1923-07-28
Ort:L kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 87

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat