Anna Katarina Sällin

Födelsedatum:1833-09-26
Dödsdatum:1911-04-19
Ort:Överöstris alva
Område: B
Gravnummer:01 B 32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat