Anna Larsson

Födelsedatum:1861-08-01
Dödsdatum:1947-09-08
Gravsatt:1947-09-14
Ort:St ringome alva
Område: B
Gravnummer:01 B 176

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat