Anna Olsson

Födelsedatum:1870-06-14
Dödsdatum:1944-08-29
Gravsatt:1944-09-02
Ort:L kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 163, 164

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat