Brita Anna Ahlgren

Födelsedatum:1832-09-26
Dödsdatum:1918-05-18
Ort:L kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 65

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat