Desideria Nilsson

Födelsedatum:1861-12-14
Dödsdatum:1953-11-08
Gravsatt:1953-11-14
Ort:Gudings alva
Område: B
Gravnummer:01 B 189

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat