Elin Andersson

Födelsedatum:1902-03-08
Dödsdatum:1938-07-27
Gravsatt:1938-08-02
Ort:Östra havor hablingb
Område: B
Gravnummer:01 B 133

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat