Elin Anna Johanna Arvidsson

Födelsedatum:1883-04-20
Dödsdatum:1908-05-15
Gravsatt:1908-05-22
Ort:Svie alva
Område: B
Gravnummer:01 B 27

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat