Elin Maria Gustafva Magnusson

Födelsedatum:1891-04-17
Dödsdatum:1913-11-10
Gravsatt:1913-11-18
Ort:Gandarfve alva
Område: B
Gravnummer:01 B 43, 44

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat