Emelie Olsson

Födelsedatum:1898-11-23
Dödsdatum:1985-10-21
Gravsatt:1985-10-29
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 94

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat