Evald Ström

Födelsedatum:1910-09-04
Dödsdatum:1948-03-16
Gravsatt:1948-03-22
Ort:Kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 175

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat