Frithiof Berthin

Födelsedatum:1867-06-09
Dödsdatum:1951-04-01
Gravsatt:1951-04-07
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 192

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat