Hanna Borg

Födelsedatum:1879-05-15
Dödsdatum:1960-01-24
Gravsatt:1960-02-01
Ort:Överöstris
Område: B
Gravnummer:01 B 184

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat