Hans-Erik Hansson

Födelsedatum:1940-11-27
Dödsdatum:1947-06-01
Gravsatt:1947-06-08
Ort:L kruse alva
Område: B
Gravnummer:01 B 118

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat