Herman Eriksson

Födelsedatum:1893-08-16
Dödsdatum:1953-08-07
Gravsatt:1953-08-12
Ort:Binge alva
Område: B
Gravnummer:01 B 190

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat