Herman Johansson

Födelsedatum:1873-04-20
Dödsdatum:1948-03-31
Gravsatt:1948-04-07
Ort:Ringome alva
Område: B
Gravnummer:01 B 174

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat