Hilda Boberg

Födelsedatum:1868-07-21
Dödsdatum:1907-02-12
Gravsatt:1907-02-20
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 15, 16

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat