Hjalmar Borg

Födelsedatum:1882-01-08
Dödsdatum:1957-09-13
Gravsatt:1957-09-20
Ort:Överöstris
Område: B
Gravnummer:01 B 186

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat