Ingegärd Appelqvist

Födelsedatum:1925-08-13
Dödsdatum:2013-03-08
Gravsatt:2013-04-05
Ort:Visby
Område: B
Gravnummer:01 B 110

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat