Ingegerd Berthin

Födelsedatum:1907
Gravsatt:1994
Område: B
Gravnummer:01 B 98

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat