Ingrid (Inga) Sedersten

Födelsedatum:1914-08-18
Dödsdatum:2008-09-08
Gravsatt:2008-10-09
Ort:Alva
Område: B
Gravnummer:01 B 37

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat