Isak Svensson

Födelsedatum:1842-10-26
Dödsdatum:1914-01-17
Gravsatt:1914-01-23
Ort:L ringome alva
Område: B
Gravnummer:01 B 59

Hitta till kyrkogården / församlingen

Sudrets Pastorat

Prästgårdsvägen
623 16 Havdhem

0498-28 77 00

sudrets.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sudrets-pastorat